July 23, 2024

Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง https://www.facebook.com/ranong.stg Youtube สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง https://www.youtube.com/channel/UC7wF4qgxqWbBs5RTEUcK-jw ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ITA ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
กับการประกวด 🔹ทุเรียนหมอนทอง 🔹ทุเรียนพื้นเมือง 🔹มังคุด 🔹มะม่วงหิมพานต์ 🏆รางวัลรวมกัน 20,000 บาท🛎เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 19 มิถุนายน 2567 (ผ่านช่องทางออนไลน์) หรือสามารถสมัครหน้างานในวันที่...